Pavel Vejrosta, Moravské Prusy 234 - zobrazit na mapě

Zemní protlaky

Provádíme zemní protlaky vzduchovou raketou (krtkem) hhm100 s rozšířením průměru protlaku 140 mm. 

Zemní protlaky

Zemní protlaky (někdy nazývané půdní protlaky, nebo propichovací práce) se využívají především k umístění potrubí pro inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plynovod), nebo pro chráničky kabelového vedení přes problematické území, kde nesmí dojít k jeho narušení. Například přes komunikace, vozovky, zpevněné plochy, pod stavbami apod... 

Přehled služeb

 • Zemní práce
  (výkopy pro základovou desku, výkopy pro bazény, kanalizační přípojky, odpady, drenáže, výkopové práce pro základy RD, zemní práce s malým bagrem, terénní úpravy...)
 • Zemní protlaky vzduchovou raketou (krtkem)
  (hhm100 s rozšířením průměru protlaku 140 mm.)
 • Demolice
  (Demolice domů a staveb, menší demolice, bourání základů...)
 • Doprava písku
  (Nakládka a dovoz písku(sypkých materiálů))
 • Doprava sutě
  (Odvoz a uložení sutě, betonu, nebo zeminy)
 • Doprava štěrku
  (Nakládka a dovoz štěrku, drceného kameniva)
 • Přeprava materiálu
  (Přepravíme vám stavební materiál, například dovoz zámkové dlažby, cihel, střešní krytiny...)

Všechny služby


Zemní protlaky Vyškov a okolí - galerie


©2016 - Zemní práce Vyškov- Pavel Vejrosta | Webdesign: IR-webdesign, tvorba webových stránek Vyškov | Odkazy